Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plJak ustalić wysokość urlopu wypoczynkowego?


Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Prawa do niego nie posiadają między innymi osoby, których zatrudnienie oparte jest na umowach zlecenie oraz umowach o dzieło.

Zgodnie z Kodeksem pracy długość urlopu uzależniona jest od stażu danego pracownika.
Jego wysokość prezentuje się następująco:
- 20 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest na okres krótszy niż 10 lat,
- 26 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest na okres dłuższy niż 10 lat.

Co ważne do okresu pracy wliczone są również tytuły ukończenia:
- zasadniczej szkoły zawodowej - 3 lata,
- średniej szkoły zawodowej - 5 lat,
- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat,
- średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
- szkoły policealnej - 6 lat,
- szkoły wyższej - 8 lat.   

Prawo do pierwszego urlopu uzyskuje pracownik, który przepracował w danej firmie przynajmniej jeden miesiąc, jego wysokość wówczas wynosi 1/12 wymiaru urlopu, który przysługuje mu po przepracowaniu roku.


Blogger Templates