Biuro rachunkowe Optima
Chcesz skorzystać z naszych usług? Skontaktuj się z naszymi konsultantami i poznaj szerzej ofertę.
Telefon: 12 378 38 35
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.plSkładki do ZUS

Wysokość składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzależniona jest przede wszystkim od przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawę wymiaru preferencyjnej stawki ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w danym roku. W 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 000 złotych, a więc stawka preferencyjnych składek ZUS 600 zł.

Do składek ZUS wlicza się składki na ubezpieczenia:
- Emerytalne 19,52%
- Rentowe 8%
- Chorobowe 2,45%
- Wypadkowe 1,8%
- Łącznie 31,77%
- Fundusz Pracy - przedsiębiorca, który opłaca preferencyjne stawki VAT nie reguluje składek na Fundusz Pracy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ono 4404,17 zł.
W 2017 roku najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących jest równa 255,99 zł.


Blogger Templates